Renovace kamenných ploch


renovace betonových ploch

Profesionální péče – renovace a následné ošetření kamenných podlah, soklů, portálů a schodišť bez nutnosti rozebrání. Tímto procesem nejenže šetříme zákazníkům finanční prostředky a čas, ale především je dosaženo renovace původních, často i historických kamenných ploch, což je z hlediska významu a vztahu ke konkrétnímu místu nejdůležitějším aspektem. Pro dosažení maximálního efektu renovace používáme nejmodernější metodu mírného nebo hlubokého broušení planetovými strojovými systémy SAMICH s odsáváním. Před samotnou renovací provádíme bezplatnou odbornou konzultaci u zákazníka a navrhneme optimální způsob řešení s ohledem na momentální stav a možnou finální podobu kamenných ploch podle přání zákazníka.

Nejčastějšími způsoby renovace kamenných ploch (žula, mramor, pískovec, travertin, jura, teraco apod.)  jsou mírné nebo hluboké strojové broušení planetovými strojovými systémy s přesnou kalibrací, zabrušování nerovností a spár v kameni, tmelení a retušování defektů v mramoru bez nutnosti výměny celého bloku a následné leštění vícestupňovou metodou do finální podoby.

Systém GLANMEX PROFESSIONAL SOLUTION je velmi ohleduplný k životnímu prostředí. Používáme ekologické přípravky a materiály bez zbytkových škodlivin.

Kde všude lze renovovat kamenné plochy:
  • historické budovy a významné památky (hrady, zámky, kostely, kláštery, synagogy, muzea apod).
  • administrativní budovy (office centra, úřady a instituce)
  • obchodní a nákupní centra
  • zdravotnická zařízení (nemocnice, ambulantní zařízení, kliniky, lázeňská zařízení apod.)
  • vzdělávací zařízení (školky, školy, budovy vysokých škol, auly)
  • bankovní domy
  • dopravní stavby (nástupiště, haly, čekárny, letištní haly apod.)
  • soukromé objekty

Napište nám: